UTBILDNINGAR I ALINGSÅS

Det är många företag som säljer och erbjuder utbildningar men för oss är en utbildning inte en vara – Det är kunskap! 

Kunskap att göra rätt!

Det är för oss ett enormt värde och vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar för praktiskt arbete arbeta vilket gör att vissa utbildningar håller vi själva och de samarbetspartners vi har måste ge våra kunder rätt kunskap för att göra arbetet säkert och tryggt. Alla våra kunder får intyg och certifikat men det som vi ser som viktigast är att de får kunskapen med sig. Läs mer om olika lagar och regler på Arbetsmiljöverkets hemsida

Kontakt