UTBILDNING HETA ARBETEN

Vi har nu även inkluderat utbildning i heta arbeten.  Heta arbeten är en utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan.
Målet är att ge kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”,
att undvika brand i samband med arbeten som innebär uppvärmning

INNEHÅLL

• Lagar och försäkringsvillkor
• Organisation och ansvar
• Brandkunskap
• Tillståndslistan
• Riskbedömning
• Förebyggande brandskydd
• Släckredskap
• Praktisk övning i brandsläckning
• Säker gashantering och larmning
• Tätskikt tak/balkong

Kontakta oss

Mer information i vårt infoblad. Klicka här för PDF – Hajlift_Blad_Heta arbeten_2103 (003)