Besiktning av fallskydds och lyftredskap

I vår verkstad tar vi emot lyftredskap och fallskyddsutrustning som har krav ifrån arbetsmiljöverket på journalförd årlig inspektion och kontroll. Vi reparerar och byter reservdelar där det är möjligt och journalför allting i vårt onlineprogram så kunderna också får tillgång till alla rapporter. Vi använder oss också av Inspector för enkel journalförning.

Kontakta oss för mer information på 0322-125 85 eller info@hajlift.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig Claes Litborn