Trafikavspärrning

Vi har all typ av trafikavspärrning som krävs och finns. Avspärrningsstaket, kravellstaket, tungavspärrning etc. Vi har ett stort lager centralt i Alingsås vilket både är tidsbesparande och mycket kostnadseffektivt när man inte behöver transportera tungt gods långa sträckor. Om det behövs någon specialutrustning har vi ett nära samarbete med Berlex.

Vad säger lagen?

Trafikanordningar och skyddsavstånd

När särskilda trafikanordningar används för att hindra eller avleda trafiken ska de vara utformade och utplacerade så att de effektivt skyddar arbetstagarna. Skyddsbarriärerna ska vara hållfasta och förankrade.

Vid de flesta vägarbeten ställs krav på en särskild trafikanordningsplan, så kallad TA-plan, som beskriver arbetsplatsen med skyddsbarriärer, trafikskyltar och angivna avstånd.

Läs mer här

Maila oss din fråga på info@hajlift.se

Kontaktinformation