PRODUKTER

PRODUKTER

Fallskyddsblock TWIN

Armur Twin-H är ett fallskyddsblock med dubbla linor och krokar. Den är godkänd för horisontellt användande vilket gör att den lämpar sig bra i byggställningar.

Beskrivning

Armur Twin-H är till skillnad från Armur Single-H ett fallskyddsblock med två linor och krokar. Med hjälp av en speciell adapter eller karbin kopplas linorna samman och därmed skapar ett dubbelt fallskyddsblock med två kopplingslinor. Denna lösning ger maximal säkerhet när användaren behöver röra sig mellan olika punkter och samtidigt vara förankrad hela tiden. Båda blocken arbetar separat och justerar sin position automatiskt med hjälp av svivel och inbyggd rörlighet i adaptern. Till skillnad från Tayl Twin-H är detta fallskyddsblock godkänt för horisontellt användande men har lika robust och attraktiv design.

Fallskyddsblocket är en självindragande och självlåsande kopplingslina som begränsar ett fall maximalt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Industriservice
  • Ställningsarbete