PRODUKTER

PRODUKTER

BULTPISTOL HILTI DX 76 PTR

Krutdriven bultpistol som är halvautomatisk och produktiv, för montage med bandad spik i stål

Beskrivning

Magasinkapacitet10 spik , Spiklängd19 – 21 mm

  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 3 mm (1/4″) för samverkansbjälklag
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4″) för tak
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4″) för fasadbeklädnad
  • Montage av gallerdukfästen på stålbalkar med gallerdukstillbehör
  • Montage av skjuvförbindelser på stålbalkar med HVB-tillbehör