PRODUKTER

PRODUKTER

KAP/VINKELSLIP 125MM EL

Den elektroniska variabla hastigheten ger ökad kontroll och att maskinen kan användas optimalt till olika material

Beskrivning

Den elektroniska variabla hastigheten ger ökad kontroll och att maskinen kan användas optimalt till olika material

Elektroniskt överbelastningsskydd som motverkar kick-back om skivan fastnar

Nollspänningbrytare – Frikopplingen vid spänningslöshet förhindrar att maskinen startas när den ansluts till spänning även om brytaren är i läge På. Brytaren måste handgripligen återställas innan spänningen släpps på