PRODUKTER

PRODUKTER

SÄNKSÅG TSC 55 BATTERI

Sågar dubbelt så snabbt. Och orkar längre. Full effekt – utan kabel. Inga fler farliga rekyler.

Beskrivning

Sveriges mest sålda sänksåg. Här i batteriversion. Ofta går det på en millisekund: rekylen är den vanligaste orsaken till allvarliga personskador med sänksåg. Därför stannar det unika Kickback-stoppet sågklingan i våra batterisänksågar blixtsnabbt och skyddar inte bara ytan, utan minimerar också risken för handskador. Dessutom sågar du exakta snitt upp till dubbelt så snabbt och kraftfullt med längre batteritid

Läs mer knapp