PRODUKTER

PRODUKTER

SÄNKSÅG TSC 55 BATTERI

Sågar dubbelt så snabbt. Och orkar längre. Full effekt – utan kabel. Inga fler farliga rekyler.

Beskrivning

Sveriges mest sålda sänksåg. Här i batteriversion. Ofta går det på en millisekund: rekylen är den vanligaste orsaken till allvarliga personskador med sänksåg. Därför stannar det unika Kickback-stoppet sågklingan i våra batterisänksågar blixtsnabbt och skyddar inte bara ytan, utan minimerar också risken för handskador. Dessutom sågar du exakta snitt upp till dubbelt så snabbt och kraftfullt med längre batteritid