Betonggjutning/Bearbetning

Maskiner som används vid gjutning och bearbetning av betong.